فراخوان مقاله

فراخوان مقاله

تم کنگره : دانش و اخلاق، دو بال تعالی حرفه ای
Professional Excellence by Knowledge and Ethics

برای ارسال مقاله به دبیرخانه کنگره روی لینک زیر کلیک کنید

ارسال مقاله

مهلت ارسال مقالات: از ۱ مرداد تا 20 آبان ماه ۹۷
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 11
  • 0
  •  
  •