گزارشی از جلسه هیات مدیره جامعه دندانپزشکی ایران با مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی

گزارشی از جلسه هیات مدیره جامعه دندانپزشکی ایران با مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی

پیرو مباحث مطرح شده در خصوص موضوع کارت خوان و اعتراض همکاران دندانپزشک و ابهامات موجود، عصر چهارشنبه شانزدهم مرداد ماه جلسه ای با حضور تعدادی از اعضای هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران با رئیس سازمان امور مالیاتی، معاونین و مدیران ارشد این سازمان تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه، نمایندگان جامعه دندانپزشکی ایران ضمن تاکید بر ضرورت پرداخت مالیات از طرف همه صنوف از جمله جامعه پزشکی، اعتراضات جامعه پزشکی به خصوص همکاران دندانپزشک نسبت به نحوه طرح موضوع ثبت کارت خوان در سامانه سازمان امور مالیاتی در فضای تخریبی ایجاد شده برای جامعه پزشکی در چند ماه اخیر، به مسئولین سازمان امور مالیاتی منعکس گردید. در این جلسه ضمن بیان خطر بدبین کردن اقشار مردم نسبت به یکدیگر تذکر داده شد که بایستی احساس فضای رفتار تبعیض‌آمیز بر علیه جامعه پزشکی اصلاح گردد. همچنین بر درخواست جامعه پزشکی مبنی بر ایجاد عدالت مالیاتی تاکید گردید. نمایندگان جامعه دندانپزشکی همچنین فضای ایجاد شده در مورد نبود کارتخوان در مطب ها و موسسات پزشکی را غیر واقعی دانسته و با وجود کارتخوان در مطب‌ها، خرید سامانه‌های جدید را غیر ضروری دانستند. 

در ادامه دکترپارسا رئیس سازمان امور مالیاتی هدف این سازمان را اصلاح سیستم مالیاتی در جهت ایجاد عدالت مالیاتی در راستای توسعه و عدالت اجتماعی دانستند. 
ایشان ابراز داشتند نظام مالیاتی در کشور به صورت سنتی است، هرچند همه کارها به صورت الکترونیکی  انجام می شود .
 تا وقتی که بر مبنای دیتاوریزداده های ناقص از مودیان عمل می‌شود، هر عددی که ممیز مالیاتی تعیین می‌کند مورد پذیرش و قبول مودی نیست. در همه جای دنیا تمام ریز داده ها در اختیار سازمان های امور مالیاتی است در خصوص پایانه فروشگاهی بحث صرفا جامعه پزشکی و دندانپزشکی نیست و قرار است برای ۹شغل دیگر هم انجام شود و به مرور برای همه مشاغل  انجام خواهد پذیرفت و به این شکل بساط علی الراس و عدم شفافیت های مالیاتی برچیده خواهد شد

 آقای جنتی معاون سازمان امور مالیاتی، ضمن تاکید بر ارزش خدمات پزشکی و دندانپزشکی اذعان داشت  در خصوص فرار مالیاتی پزشکان اطلاعات غلط داده شده است و این مطالب و اطلاعات غلط بیشتر از طرف افراد غیر مسئول مطرح می‌شود و مطمئناً اثرات منفی اجتماعی خواهد داشت.

 در پایان جلسه  ضمن تاکید بر  ضرورت تلطیف فضای ایجاد شده خصوصاً در حوزه رسانه ، تایید گردید جامعه پزشکی  همان دستگاههای کارت خوان موجود در مطب ها و مورد استفاده خود را در سامانه ثبت نمایند و نیاز به تهیه دستگاه جدیدی نیست همچنین مقرر شد زمان ثبت کارت خوان در سامانه امور مالیاتی تمدید گردد

 لازم به ذکر است در برنامه گفتگوی خبری صدا و سیما که شب گذشته با حضور مسئولین بازرسی سازمان امور مالیاتی و پس از جلسه فوق پخش گردید ضمن اظهار این نکته که اکثریت قابل توجه جامعه پزشکی دارای پرونده مالیاتی هستند، بر همه موارد فوق توسط نماینده مذکورتأکید گردید.
🔷🔷🔷

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •