عضویت
همکاران ارجمند

شرایط ثبت نام در شصتمین کنگره جامعه دندان پزشکی ایران(اکسیدا 2020) – 25 الی 29 فروردین 1399

  • تعریف عضویت:

     همکارانی که در سال 98 حق عضویت جامعه دندان پزشکی ایران را (آنلاین) پرداخت نموده اند عضو جامعه محسوب می شوند.(همکارانی که حق عضویت خود را به صورت حضوری پرداخت نموده اند  حداکثر تا تاریخ 18 اسفند 98 در سامانه ثبت خواهد شد)

  • هزینه ثبت نام در کنگره تا پایان اسفند ماه 98:
  1. همکاران عضو جامعه می توانند با پرداخت مبلغ 4 میلیون ریال نسبت به ثبت نام در کنگره اقدام نمایند.
  2. همکاران غیر عضو می توانند با پرداخت 5 میلیون ریال نسبت به ثبت نام در کنگره اقدام  نمایند.
  3. همکاران عضو جامعه می توانند بدون کسب امتیاز در کنگره حضور یابند.