• 1232 |
  • 1399/04/10 |
  • 14:51

فراخوان ثبت نام

فراخوان ثبت نام کاندیداهای هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی رادیولوژی دهان فک و صورت ایران

فراخوان ثبت نام کاندیداهای هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی رادیولوژی دهان فک و صورت ایران

از اعضای پیوسته انجمن رادیولوژی دهان فک و صورت ایران که متقاضی کاندیداتوری هیأت مدیره و یا بازرس انجمن می باشند  دعوت بعمل می آید تا مدارک و اطلاعات لازم (رزومه، برنامه پیشنهادی، تصویر کارت ملی، صفحه اول شناسنامه، آخرین مدرک تحصیلی و یک قطعه عکس جدید) را حداکثر تا تاریخ 17 تیر ماه 99 از طریق پست الکترونیک دبیرخانه انجمن iaomfr@gmail.com  ارسال نمایند.
Www.iaomfr.com
کمیته انتخابات انجمن علمی رادیولوژی دهان فک و صورت ایران

چاپ خبر