• 1276 |
  • 1400/03/18 |
  • 10:29

کنگره بین المللی ایدک دبی

کنفرانس بین المللی دندانپزشکی امارات و نمایشگاه دندانپزشکی عرب ایدک دبی از تاریخ 8 تا 10 تیرماه در محل دبی ترید سنتر برگزار میگردد. جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید.
چاپ خبر