• 1301 |
  • 1400/06/09 |
  • 15:55

دندان پزشکی دیجیتال

کمیته علمی جامعه دندانپزشکی ایران دکتر رضوانه غضنفری - مروری بر نکات کلینیکی آماده‌سازی دندان‌ها در دندانپزشکی دیجیتال

جهت مشاهده ویدئو وبینار کمیته علمی جامعه دندانپزشکی ایران، (دکتر رضوانه غضنفری - مروری بر نکات کلینیکی آماده‌سازی دندان‌ها در دندانپزشکی دیجیتال) مورخ 12 شهریور ماه 1400 به این لینک مراجعه نمایید.

چاپ خبر