• 1309 |
  • 1400/07/02 |
  • 09:08

ایمپلنت و پروتز

کمیته علمی جامعه دندانپزشکی ایران دکتر آیدا عیوض ضیایی - ایمدیت لودینگ و پروتزهای موقتی ایمپلنت

جهت مشاهده ویدئو وبینار کمیته علمی جامعه دندانپزشکی ایران، (دکتر آیدا عیوض ضیایی - ایمدیت لودینگ و پروتزهای موقتی ایمپلنت) مورخ 2 مهر ماه 1400 به این لینک مراجعه نمایید.

چاپ خبر