• 43 |
  • 1396/07/16 |
  • 14:14

دکتر مهدی جوان

کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران

 برنامه ها

 بیوگرافی و سوابق

 نظام پزشکی ، فقرِ ” درگاه قانون “

  هر اتفاق سازنده ای در چند وجه تعریف میشود:

 اول کارشناسی و مشخص کردن اولویتها

 دوم استفاده از خرد جمعی

 سوم اعمال و اجرای آن از طریق ” درگاه قانونی “

 چهارم ارائه یک برنامه راهبردی جهت ایجاد شرایط اختیار ِ برد- برد

 مسلما محدود کردن ِ فعالیت ها به موضع گیری و شعار، مفید و اثرگذار نخواهد بود

  در مورد سازمان نظام پزشکی ، مستقل از تحلیل و کالبدشکافی ِ ادوار گذشته ، امروزه محمل و دستاویز قانونی محدود و کمی در اختیار وجود دارد، ولی در عین حال با   برنامه ریزی میتوان به اهداف رسید و یا حداقل اثرگذاری واضحی داشت.

 چهار محور در اولویتِ نیازهای امروز جامعه پزشکی احساس میشود

 اول ، اعاده وجهه و آبرو و اعتبار صنفی در انظار عموم

 دوم ، تصمیم گیری و اثر گذار بودن در مسائلی از صنف که عمدتا در مجموعه خود پزشکان قابل تعریف ، تحلیل و کارشناسی است ، که ابتدایی ترین آن بحث تعرفه و   مالیات است.

 سوم ، واگذاری برخی مسئولیت ها به مجموعه های ذیصلاح و موازی ، مثل انجمن ها

 و چهارم ، تلاش جدی در ایجاد شرایطی برای شفاف سازی و پاسخگویی مسئولین نظام سلامت به اعضا و بدنه اجرایی آن .

 تلاش در اجرایی کردن هر کدام از موارد و تنظیم یک راهکار مناسب بدون در نظر گرفتن وجوه چهارگانه ابتدایی بی ثمر خواهد بود

  به دو مثال اکتفا میکنم

  تعرفه :

 امروز سازمان قانونا مسئولیت تعیین تعرفه را ندارد ،

  اینکه فقط بدنبال گرفتن حق قانونیِ تعیین تعرفه باشیم خوب است ولی در شرایط کنونی کارساز نخواهد بود ، باید با ارایه برنامه ای از” درگاه قانونی “جهت تعیین   تعرفه استفاده کرد . برنامه ای که هم به نفع اعضاء سازمان باشد و هم باری از مسئولیت درگاه مطبوع بردارد ، در این راستا تعامل و شناخت دغدغه های این درگاه   جهت ارائه راهکار مربوطه حیاتی است

 تنها در این صورت یک برنامه راهبردی ” برد – برد ” خواهیم داشت تا با اثبات توانایی ها ، به حق بتوان مدعی عودتِ این “درگاه قانونی”به خودِ سازمان شد

  واگذاری :

  مواردی که سازمان باید در جهت احقاق حقوق اعضا پیگیری کند کم نیست . پس چه بهتر که با واگذاری قسمتی از انها ، مانند مسئولیت های آموزشی و رفاهی به   انجمن ها ، وقت بیشتری برای خود در جهت تمرکز بر سایر مسئولیتها ایجاد کند

 حتی در این موارد که سازمان خود حق قانونی دارد ، میتواند نقشِ ” درگاه قانونی ” را برای انجمن ها بازی کند تا بعضی موارد مانند عضویت در انجمن ها ، کنگره ها و   امتیازهای مربوطه را طی یک روند مشخص تعریف کرده و مقداری از مشکلات همکاران و انجمن ها را همزمان تسهیل کند

 

 فارغ التحصیل دندان پزشکی عمومی   دانشگاه مشهد ١٣٨٠

 فارغ التحصیل رشته پروتزهای دندانی شهید  بهشتی ١٣٨۶

 هیئت علمی دانشگاه همدان ٨٨-١٣٨۶

 هیئت علمی دانشگاه زاهدان ٩٠-١٣٨٨

 مدرس دوره های آموزش تکمیلی جهاد   دانشگاهی از سال ١٣٨۵ تا کنون

 عضو هیئت مدیره انجمن پروستودونتیست   های ایران

 عضو هیئت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران

 

چاپ خبر