اعتراض رئیس هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران به رویکرد های دوگانه تصمیم گیر در خصوص برگزاری همایش ها و مراسمات حضوری

اعتراض رئیس هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران به رویکرد های دوگانه تصمیم گیر در خصوص برگزاری همایش ها و مراسمات حضوری

در حاشیه پنجاه و نهمین سالگرد تاسیس جامعه دندانپزشکی ایران صورت گرفت: اعتراض رئیس هیات مدیره جامعه دندانپزشکی ایران به رویکرد دوگانه نهادهای تصمیم گیر در خصوص برگزاری همایش ها و مراسمات حضوری دکتر تاجرنیا: ما امروز شاهد هستیم که برگزاری مراسمات مختلف مناسبتی، اجرای کنسرت ها و نمایش سینماها به تعداد پذیرش قبل برگشته و البته بعد از نزدیک به دوسال و واکسیناسیون اغلب شهروندان امری لازم است اما جامعه دندانپزشکی و بسیاری از انجمن های علمی میخواهند برنامه و دوره آموزشی برای ارتقاء سطح علمی اعضای جامعه پزشکی و دندانپزشکی برگزار نمایند با مخالفت یا محدود سازی از سوی وزارت بهداشت مواجه میشوند. این یک رفتار دوگانه است و منطقی اینست که رویکردی واحد برای همه اقشار اعمال شود. خصوصا اینکه پزشمان، دندانپزشکان و سایر اعضای جامعه پزشکی بیش از دیگران به نحوه اجرای پروتکل ها و رعایت مسایل بهداشتی واقف هستند. #رویکرددوگانه #دکترعلی تاجرنیا #جامعه دندانپزشکی_ایران #همایش #دندانپزشکان https://t.me/idadent
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •