مجمع عمومی عادی و فوق العاده جامعه دندان پزشکی ایران

مجمع عمومی عادی و فوق العاده جامعه دندان پزشکی ایران

"اطلاعیه" همکاران محترم دندانپزشک اعضای جامعه دندانپزشکی ایران همانگونه که مستحضرید مجمع عمومی عادی و فوق العاده جامعه دندان پزشکی ایران صبح روز 21 بهمن 1400 برگزار می گردد. یکی از مباحث مهم نشست فوق العاده، اصلاح اساسنامه برای کارآمدی و پویایی هر چه بیشتر جامعه علمی دندانپزشکی ایران است. لذا از کلیه اعضای جامعه درخواست می کنم ضمن حضور در نشست مجمع عمومی، هرگونه پیشنهادی در رابطه با اصلاح اساسنامه دارند از طریق دبیرخانه جامعه یا ادمین های فضای مجازی ارسال نمایند. ضمنا اساسنامه جامعه علمی دندان پزشکی ایران در سایت جامعه به آدرس ida-dent.org قابل رویت می باشد. دکتر علی تاجرنیا رییس هیئت مدیره
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •