انتخابات بیست و چهارمین دوره هیئت مدیره و بازرس جامعه علمی دندانپزشکی

انتخابات بیست و چهارمین دوره هیئت مدیره و بازرس جامعه علمی دندانپزشکی

اطلاعیه برگزاری انتخابات

به اطلاع کلیه همکاران دندانپزشک می رساند انتخابات بیست و چهارمین دوره هیئت مدیره و بازرس جامعه علمی دندانپزشکی ایران در تاریخ دوم تیر ماه سال جاری  به صورت مجازی با استفاده از سامانه انتخابات الکترونیک انجمن های علمی گروه پزشکی به آدرس های http://www.ima-net.ir و https://iman.behdasht.gov.ir برگزار می گردد. ضمنا با توجه به برگزاری انتخابات بیست و چهارمین دوره هیئت مدیره و بازرس جامعه علمی دندانپزشکی ایران در تاریخ دوم تیر ماه سال جاری به اطلاع کلیه همکاران دندانپزشک می رساند، افرادی می توانند در انتخابات شرکت نمایند که نسبت به پرداخت حق عضویت خود در سال 1401 اقدام نموده باشند.

#انتخابات
#اطلاعیه
#دندانپزشکان
#دندانپزشکی
#جامعهدندانپزشکیایران
https://t.me/idadent
 

w.ima-net.ir

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •