گفتگوی دکتر مهدی کدخدازاده دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با شبکه سلامت سیما پیرامون افزایش ظرفیت رشته دندانپزشکی

گفتگوی دکتر مهدی کدخدازاده دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با شبکه سلامت سیما پیرامون افزایش ظرفیت رشته دندانپزشکی

#دکترمهدیکدخدازاده #دندانپزشکی #سلامت_مردم #دندانپزشک #جامعهدندانپزشکیایرانhttps://t.me/idadent

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •