گزارش خبر گزاری

گزارش خبر گزاری

خبر گزاری های مهر, ایسنا و تسنیم

پس از نشست مشترک خبری با اصحاب رسانه  دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی وتخصصی, جامعه دندانپزشکی ایران و شورای هماهنگی انجمن های دندانپزشکی پیرامون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان دندانپزشکی,چالش ها و فرصت ها https://www.isna.ir/news/1401032920626  https://tn.ai/2731022  http://mehrnews.com/xXVp7  #نشستخبری #افزایشظرفیت #دندانپزشکان #دندانپزشکی #جامعهدندانپزشکیایران  https://t.me/idadent

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •