دلایل وزارت بهداشت و کارشناسان نظام سلامت در مخالفت با شیوه جدید افزایش ظرفیت رشته دندانپزشکی

دلایل وزارت بهداشت و کارشناسان نظام سلامت در مخالفت با شیوه جدید افزایش ظرفیت رشته دندانپزشکی

در گفتگو با مشاور معاون آموزش وزارت بهداشت آقای دکتر امیرپاشا طبائیان از شبکه سلامت سیما  #وزارتبهداشت #افزایش ظرفیت رشته دندانپزشکی #دندانپزشکان #دندانپزشکی #جامعهدندانپزشکیایران  https://t.me/idadent

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •