اطلاعیه شماره 4

اطلاعیه شماره 4

کمیته انتخابات جامعه دندانپزشکی ایران

همکاران گرامی و اعضای محترم جامعه دندانپزشکی ایران 
با توجه به زمان بندی انتخابات هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران که با هماهنگی و نظارت نماینده محترم کمیسیون انجمن های علمی صورت پذیرفته است و با عنایت به اینکه تاکنون اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده عضویت در هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران از سوی کمیسیون انجمن های علمی به کمیته انتخابات جامعه اعلام نشده است و با توجه به برنامه زمان بندی جهت تبلیغات کاندیداهای محترم که طبق قانون از یک هفته  قبل از زمان برگزاری انتخابات شروع می‌شود و تا روز انتخابات ادامه دار می باشد بنابراین برگزاری انتخابات در مورخ دوم تیرماه امکان پذیر نبوده و تاریخ جدید برگزاری انتخابات پس از اعلام اسامی افراد تایید صلاحیت شده از سوی کمیسیون انجمن های علمی و با هماهنگی با دبیر محترم کمیسیون متعاقبا اعلام میگردد. 
کمیته انتخابات جامعه دندانپزشکی ایران
#انتخابات
#دندانپزشکان
#جامعهدندانپزشکیایران

https://t.me/idadent

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •