دعوت دکتر علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران و دکتر بهزاد هوشمند رئیس کنگره شصت و دوم  بابت تشکیل جلسه‌ی بارش افکار در برگزاری کنگره‌ی‌ اکسیدا ۶۲

دعوت دکتر علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره جامعه دندانپزشکی ایران و دکتر بهزاد هوشمند رئیس کنگره شصت و دوم بابت تشکیل جلسه‌ی بارش افکار در برگزاری کنگره‌ی‌ اکسیدا ۶۲

جلسه بارش افکار برای چگونگی برگزاری هر چه بهتر کنگره سال آینده تشکیل شد. در این جلسه ابتدا دکتر علی تاجرنیا با یاداوری سوابق کنگره های جامعه دندانپزشکی ایران , نحوه برگزاری این کنگره و تفاوت های کنگره جامعه دندانپزشکی با کنگره های انجمن های تخصصی را بیان کرده و بر ضرورت همکاری تنگاتنگ شورای برگزاری, هیئت مدیره جامعه و انجمنهای تخصصی تاکید شد. در ادامه دکتر بهزاد هوشمند با بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با موضوع کنگره و اینکه ما بایستی با توجه به موضوع دندانپزشکی نوین و مسائل مبتلا به دندانپزشکان که اکثرا موارد بین رشته ای است, در خصوص موضوعی کردن پانل ها و جایگزینی مباحثات علمی به جای سخنرانی ها تاکید کردند. در ادامه سایر اعضا نسبت به مسائل علمی و اجرایی کنگره نقطه نظراتی را بیان کردند از جمله پیشنهادات مطرح شده در این نشست موضوع اهمیت سلامت دهان و دندان و طراحی پویشی برای این موضوع بود.#اکسیدا_2023 #اکسیدا #کنگره_سالیانه #دندانپزشکان #جامعهدندانپزشکیایرانhttps://t.me/idadent
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •