اطلاعیه شماره 7

اطلاعیه شماره 7

تولید رایگان محتوای رسانه ای برای تمامی کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره و بازرس دوره بیست و چهارم جامعه دندانپزشکی ایران

برای اولین بار در جریان انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی کشور
تولید رایگان محتوای رسانه ای برای تمامی کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره و بازرس دوره بیست و چهارم جامعه دندانپزشکی ایران با هدف ایجاد فرصت برابر برای تمامی کاندیداها در جهت معرفی هر چه بیشتر
این امکان به تمامی کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره و بازرس جامعه دندانپزشکی ایران به صورت اختصاصی اطلاع رسانی شده است.ضمنا کسانی که امکان حضور در این برنامه را ندارند میتوانند راسا نسبت به تولید محتوا(یک کلیپ با زمان حداکثر ۵دقیقه) اقدام و برای جامعه دندانپزشکی به منظور انتشار, ارسال نمایند. تمامی محتواهای تولید شده بدون در نظر گرفتن جایگاه اشخاص و صرفا به ترتیب حروف الفبا( نام خانوادگی) منتشر خواهد شد.
#انتخابات
#فرصت_برابر
#دنداپزشکان
#جامعه دندانپزشکی ایران
https://t.me/idadent

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •