پاسخ بازرس جامعه دندانپزشکی ایران جناب آقای دکتر کوروش رحیمی

پاسخ بازرس جامعه دندانپزشکی ایران جناب آقای دکتر کوروش رحیمی

به اظهارات در آستانه انتخابات یکی از کاندیداهای بازرسی که برای آگاه سازی اعضا و انتشار عمومی به روابط عمومی جامعه ارسال گردید:

از اینکه نسبت به جامعه دندانپزشکی وحرفه اینقدر احساس وظیفه دارندشایان توجه است ولی چرا اینقدر دیر!!!!
سه سال گذشته کجا تشریف داشتند چرا به عنوان علی البدل بنده یکبار هم با من تماس نگرفتندویا مکاتبه نکردند؟!!!!
مگر نه آنست که خود را موظف به کشیدن بار وظیفه حرفه ای واخلاقی میدانید پس چگونه است که راه قانونی پی بردن به حقایق را نمیدانند؟!!!
چطور کاندید بازرسی شدند در حالیکه به بازرس قانونی جامعه هم اطمینان نداشتند که یکبار از ایشان پرسش کنند؟!!!!!
دانستن قوانین از ملزومات اولیه بازرس است، بازرس جارچی نیست که طبل رسوایی را بر هر کوی برزن به صدا درآورد.بازرس چشم بینا وگوش شنواست والبته زبان محکم برای اصلاح امور وقانونمند کردن مصوبات ، نه زبان تیز وبرنده که فقط در پی بلوا وهرج ومرج باشد.
بهتر بود پیش از به قضا رفتن نا آگاهانه یکبار مثل بقیه معترضین با بنده تماس میگرفتند یا مکاتبه میکردند تا پاسخ قانع کننده دریافت میکردند اگر قانع نمی شدند آن زمان چنین طبل رسوایی می نواختند.
از کجا میدانند که بنده در زمانهای لازم ودر بزنگاهها در مصوبات جامعه ورود نکرده ام حال آنکه سه سال گذشته بارها وبارها در مصوبات وامور اجرایی ومالی وروددکرده ام ولی لزومی ندارد که تک تک موارد را جار بزنم ، چنانچه هیئت مدیره از قانون تمکین نمیکرد هم فقط اجازه دارم موارد را در مجمع عمومی مطرح وکسب تکلیف کنم، نه اینکه سفره دل انجمن را بر سرهر کوی برزن باز کنم فریاد وااسلاما سربدهم.
همه امور در آرامش وبا منطق محکم وبدون جنجال انجام وحتی اصلاح می شود نه با دادو فریادوانقلاب.
توصیه میکنم حداقل یک بار اساسنامه جامعه وقوانین مرتبط با انجمنهای علمی را مطالعه فرمایندشاید در انتخابات آتی در رای شان تاثیر گذار باشد وانشاله از علی البدل به بدل ارتقا درجه پیدا کنند.
نامه سراسر اشتباه هم به لحاظ قانونی وهم به لحاظ اخلاقی ایشان به وزارت بهداشت را خواندم ، کلیپ اعتراضی عجیب وبازهم بی دلیل ومنطق را هم دیدم که البته بیشتر به کلیپهای تبلیغاتی انتخاباتی می خورد ومرا به یاد بعضی کاندیداهای انتخابات دوره قبل انداخت که نقش دزدگیر ۹۸ را بازی میکردند.
جوابیه ای برای وزارتخانه نوشتم که توصیه میکنم جهت آگاهی از قوانین مطالعه فرمایید.
مطالبی که عنوان کرده اند هیچ کدام صحت نداشته وحتی مطابق با قوانین هم نمی باشد.
ایشان را قضاوت نمیکنم که به چه منظور دست به این حرکت زده اندحال آنکه این کار را طی دوسال سال گذشته هم می توانستندانجام دهند این زمان واین هفته خالی از شائبه نیست!!!!
مواردی که عنوان کرده اندرا در چند پاراگراف خدمتتان معروض میدارم:

۱-در گزارش کلیپی، خود رابازرس دوم خطاب نموده اندحال آنکه انجمن فقط یک بازرس دارد وایشان علی البدل هستندوتنها در صورتی می توانند به عنوان بازرس انجام وظیفه کنندکه بازرس اصلی استعفا دهد ویا فوت نماید ، عزل بازرس در اختیار کمیسیون انجمنها نمی باشد وفقط در ید اختیار مجمع عمومی ست وحتی در صورت عزل بنده،ایشان جایگزین نخواهند شد بلکه انتخابات مجدد بازرس برگزار خواهد شد.
عجیب اینکه با این همه ادعا از قوانین مرتبط با انتخابات هم بی اطلاعند!!!!
۲-در خصوص پاسخگویی به شبهاتی که مطرح میفرمایند بنده تا کنون هیچ شکایت ویا اعتراض کتبی دریافت نکرده ام وبدیهی ست که صرفا براساس نقل قولهای فضای مجازی وصحبتهای بی سند ومدرک که آن هم در مقام پرسش گری مستقیم از بازرس نبوده ، چه پاسخی انتظار داشته اند چنانچه ایشان ویا هر شخصی تشکیکی در خصوص عملکرد هیئت مدیره دارد بایستی قانونا با ارائه ادله وبه صورت کتبی درخواست خود را مطرح کند همانگونه که جنابعالی بارها مکتوب ویا به صورت پیام صوتی مواردی را مطرح فرمودید وبنده کتبا پاسخ دادم.
چنانچه ایشان مواردی را به بنده منتقل نمودند ویا درخواستی داشته اند که بی پاسخ مانده ارائه نمایند وگرنه اینکه بنده را محکوم به بی عملی وبی توجهی می نمایند برایم مایه تعجب وحیرت است!!!
۳-در خصوص الزام به حضورفیزیکی بازرس به شکل تمام وقت در انجمن هم ایشان یا تجربه ای در این خصوص ندارند ویا از سر نبود بهانه برای زیر سوال بردن هییت مدیره ، گردن از مو باریک تر بازرس را نشانه رفته اند.
علیرغم آنکه حضور فیزیکی بازرس در جلسات هییت مدیره الزامی نیست بنده در اکثر قریب به اتفاق جلسات هیئت مدیره که غالبا هم مجازیست حضور دارم وهر هفته کلیه مصوبات ومدارک مالی جامعه برای بنده ارسال وبررسی می نمایم .
در عصر دیجیتال حتی مدیران هم به کارخانه خود نمیروند چه برسد به بازرس که موظف به حضور فیزیکی هم نیست.
۴-فرموده اند بازرس چگونه مدارک را امضا میکند؟
این هم از آن مواردیست که عرض کردم ناشی از بی تجربگیست ، اساسا بازرس صورتجلسات را امضا نمیکند مگر صورتهای مالی آخر سال مالی که آنهم امضای بازرس الزام ندارد بازرس فقط یک گزارش کتبی را در پایان دوره قرائت میکند وپس از آن مجمع مخیرست که تایید کند یا نه 
که در صورت عدم تایید ،هیئت مدیره موظف به تامین نظر مجمع خواهد بود.
۵-استفاده از واژه بی هویت ونخ نما شده شفاف سازی هم از آن حرفهاست.
در اساس نامه هیچ وظیفه ای مبنی بر شفاف سازی برای بازرس نوشته نشده ، بازرس تنها در صورت تشکیک خود ویا هریک از اعضا اجازه ورود به جزییات مسائل مرتبط با موضوع را دارد آنهم در حیطه امور انجمن ونه زندگی شخصی افراد.
که در این خصوص آنچه وظیفه خود میدانستم انجام داده ام واز جانب ایشان که مدعی هستند همانگونه که عرض کردم هرگز تا این لحظه اعتراض ویا شکایت مکتوبی دریافت نکرده ام.
ومجددا بدیهی است براساس منویات ویا فرضیات غیر مکتوب وغیر رسمی از کجا باید بدانم مطلوب نظر ایشان از شفاف سازی چیست؟!!!
بهتر بود به جای غوغا سالاری یکبار کتبا موارد مورد نظرشان را برای بنده ارسال تا پاسخ مناسب نظرشان را دریافت میداشتند.
۶-گزارش های مکتوب بنده در مجامع به تایید مجمع ونماینده وزارت بهداشت رسیده ودر مجمع سال گذشته حضور فیزیکی داشته ودر مجمع سال جاری نیز گزارش ویدیویی ارسال نمودم.

۷- ایشان بنده را به غلط وشاید از روی تعمد دوتابعیتی عنوان نموده اند حال آنکه بنده تنها تابعیت ایران عزیز را دارم و بنا به مسائلی در رفت وآمد هستم ودر زمانهایی که ایران هستم مرتبا به دفتر جامعه سرکشی میکنم وآنچه باید به انجام میرسانم.بدیهی ست برای حضورم در جامعه نباید به ایشان که علی البدل بنده هستند جواب پس میدادم که چنین بنده را به ترک فعل محکوم میکنند!!!!!
براساس کدام مستندات ایشان بنده را به ترک فعل متهم میکنند؟؟؟؟
در جایی ذکر کرده اند ایکاش این وظیفه از گردن من ساقط میشد تا خیالم راحت میشد!!!
چه وظیفه ای به گردن بازرس علی البدل است که بنده بی اطلاعم؟ بفرمایید دوست عزیز ،خیالتان راحت ،شما هیچ وظیفه وتعهدی به اعضا وجامعه دندانپزشکی ندارید مگر آنکه بنده استعفا بدهم، حتی عزل بنده توسط مجمع هم برای شما موقعیت ووظیفه ای ایجاد نمیکند، بی جهت فکرتان را مشغول نفرمایید.

بزرگترین معضل جامعه ما ، حتی تحصیل کردگان مدعی اصلاح جامعه ناآگاهی از قوانین وبر موج احساسات سوار شدن است، هیجان انگیز حرف زدن وتهییج توده ها کاری ساده وعبث است بارها وبارها این راه را پیموده وتجربه کرده ایم ، دیگر وقت آنست که از منظر قانون واحترام وبدون اتهام زنی با هم صحبت کنیم.

دیگر وقت آنست که باور کنید ناظر بیرونی عاقل ست وتا حدود زیادی مشرف بر قانون ، راهی که میروید به نا کجا آبادست وحاصلی جز تخریب اعتبار حرفه در پی نخواهد داشت.

من آنچه شرط بلاغ ست با تو می گویم
تو خواه پند گیر وخواه ملال

عزت زیاد
دکتر کورش رحیمی
بازرس جامعه دندانپزشکی ایران
 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •