روز شمار بیست و چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرس جامعه دندانپزشکی ایران

روز شمار بیست و چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرس جامعه دندانپزشکی ایران

روز شمار بیست و چهارمین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرس جامعه دندانپزشکی ایران این روزشمار به همراه پیوست هایش همراه نامه رییس کمیسیون انجمنها شده و جهت تنویر افکار عمومی تقدیم همکاران میگردد: https://t.me/idadent

#انتخابات  #دندانپزشکان #روزشمار #جامعه دندانپزشکی ایران

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •