برگزاری جلسه شورای هماهنگی انجمن های تخصصی دندانپزشکی ایران

برگزاری جلسه شورای هماهنگی انجمن های تخصصی دندانپزشکی ایران

در این جلسه که در محل جامعه دندانپزشکی ایران برگزار شد اعضا به تحلیل وضعیت پیش رو و ارائه نظرات پرداختند در پایان مقرر شد به زودی بیانیه شورا در خصوص موضع و اقدامات متحد جامعه دندانپزشکی ایران و انجمن های تخصصی دندانپزشکی کشور نهایی و منتشر گردد #دندانپزشکان #انجمن_تخصصی #جامعه_دندانپزشکی_ایران
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •