پیام دبیر علمی کنگره

پیام دبیر علمی کنگره

پیام دبیر علمی کنگره

به نام خدای دانای توانا

علم نوین دندانپزشکی ، کاربرد تجهیزات پیشرفته و انتخاب مواد مورد استفاده در خدمت دندانپزشکی ، هر روز با تنوع و پیشرفت قابل توجهی همراه است . توجه و سطح توقع بیماران متقاضی خدمات دندانپزشکی ، همواره رو به افزایش است و این مهم با گردش اطلاعات و آگاهی توسط رسانه های جهانی و عمومی ، همراه است . کمک به مردم در ارتقاء سطح آگاهی نسبت به بیماری های دهان و دندان ، با آموزش و ارائه برنامه های علمی به روز و مستمر امکان پذیر است که در این راستا انجمن های علمی دندانپزشکی ، میتوانند نقش واسط و مهمی را بین مراکز علمی دولتی و غیر دولتی ایفا نموده و در به کارگیری فناوری ها و روش های جدید علمی و آموزشی و توسعه آن مشارکت نمایند .

ارتباط صحیح و مناسب با بیمار و انجام همکاریهای بین رشته ای در علم دندانپزشکی ، ارائه دستاوردها و تکنینک های نوین دندانپزشکی مبتنی بر علم روز و آموزش اخلاق حرفه ای و همچنین رعایت حقوق متقابل بیمار – دندانپزشک از مطالب بسیار مهم و تاثیرگذاری است که باید مورد توجه کنگره های علمی و سمپوزیوم ها قرار گیرد . انجمن دندانپزشکی ایران – شاخه خراسان مفتخر است که در این راستا شرایطی فراهم نماید تا همکاران بزرگوار بتوانند بر تجربه و اندیشه ی علمی خود افزوده وبا تمرکزبر کارگاههای علمی و آموزشی از تجارب ارزشمند اندیشمندان و اساتید برجسته نهایت بهره برداری را داشته باشند .

با تشکر

دکتر جعفر قره چاهی

دبیر علمی کنگره

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •