راهنمای تهیه پوستر

راهنمای تهیه پوستر

ارائه دهندگان محترم پوستربه نکات زیر توجه فرمایند :

·        ابعاد پوستر: باید۹۰ (عرض) در ۱۲۰(ارتفاع)  سانتی متر باشد.
·        اجزاء پوستر: پوستر باید شامل تیتر در بالای پوستر ، نام و عکس ارائه دهنده ،نام کامل تمامی نویسندگان و نام و مشخصات موسسه یا دانشگاه مربوطه ، کد ارائه پوستر در گوشه چپ پایین پوستر و متن اصلی پوستر {مقدمه ، روش ها و مواد ، نتایج، نتیجه گیری باشد.
( ارائه منابع اختیاری است) .

·        فونت ها : باید از فونتهای رسمی و خوانا به اندازه  ۷۰ Point  برای تیتر ، ۴۰ Point  برای ساب تیتر و حداقل  ۲۷ Point  برای متن اصلی استفاده شود، به کار بردن اشکال و نمودارهای گویا و کاهش حجم متن در پوستر توصیه می شود.
·        کلیه پوسترها باید قبل از ساعت ۸ در روز ارائه در محل مشخص بر اساس کد پوستر  نصب شود .
·        ارائه کننده پوستر باید در روز ارائه در زمانهای فواصل سخنرانی ها در کنار پوستر خود، آماده پاسخگویی به داوران و بازدید کنندگان باشد.
·        انتخاب پوستر برتر همایش براساس رأی داوران و با توجه به محتوای پوستر ، نحوه ارائه و رعایت موارد ذکر شده در راهنمای پوستر می باشد.
·      تصمیم گیری در مورد نحوه پرزنت پوستر بعهده کمیته علمی کنگره خواهد بود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •