قانون شمول قانون پرداخت حق محرومیت از مطب به مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی وبهداشتی واصلاحیه های بعدی آن

قانون شمول قانون پرداخت حق محرومیت از مطب به مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی وبهداشتی واصلاحیه های بعدی آن

نقل از شماره ۱۴۰۴۶-۹/۳/۷۲ روزنامه رسمی

ماده واحده

ماده واحده – مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب ۲۴/۹/۱۳۵۸ و قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۳۰/۱/۱۳۶۷ می توانند طبق ضوابط مندرج در قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۲۲/۹/۱۳۶۶ از حق محرومیت از مطب استفاده کنند.
تبصره ۱ -پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و دکترای علوم آزمایشگاهی در صورت نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با عقد قرارداد خدمتی به شرط تأمین اعتبار مجاز به استفاده از حق محرومیت از مطب موضوع این قانون می باشند.
تبصره ۲ -دامپزشکان مشمول لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب ۲۴/۹/۱۳۵۸ و قوانین مربوط به فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی مصوب ۲۸/۳/۶۴ و ۶/۱۰/۱۳۷۱ به شرط تأمین اعتبار می توانند از حق محرومیت از مطب موضوع این قانون استفاده نمایند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •