دکتر محمد صادق آخوندی

دکتر محمد صادق آخوندی

کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران

 برنامه ها

 بیوگرافی و سوابق

 برنامه اینجانب در صورت انتخاب در هیئت مدیره به شرح زیر است:

 ١- با توجه به اهمیت نهاد شورایعالى تلاش در جهت تشکیل شورایعالى هماهنگ و ترجیحا از لیست امید با محوریت شخصیتهاى مطرح و نتیجتا تشکیل فراکسیون   قوى از این طیف در جهت تبدیل سازمان به مجموعه اى قوى و هماهنگ با قاطبه جامعه پزشکى و پیگیر حقوق صنفى پزشکان مى باشد.

 ٢- تشکیل دفتر برنامه ریزى گروه دندانپزشکى. این دفتر با هدف بکار گیرى ظرفیتهاى نمایندگان منتخب دندانپزشک در نظام پزشکى هاى سراسر کشور و هماهنگ   نمودن خواسته هاى صنفى و  همچنین استفاده از ظرفیتهاى موجود در انجمن هاى علمى و صنفى و ایجاد یک جبهه مشترک با محوریت نظام پزشکى و انجمن   دندانپزشکى ایران تشکیل گردد و برنامه هاى مختلفى در رابطه با مشکلات و معضلات دندانپزشکى را تدوین و پیگیرى نماید.

 این برنامه ها مى تواند به عنوان نمونه موارد زیر را در بر گیرد:

 - جلوگیرى از تاسیس دانشکده دندانپزشکى جدید،

 - محدود نمودن ظرفیتهاى پذیرش در دانشکده هاى موجود،

 - نظارت بر توسعه رشته هاى تخصصى،

 - همکارى در امر تعیین تعرفه و توسعه  پوششهاى بیمه اى بر خدمات درمانى دندانپزشکى،

 - واگذارى اموزش مداوم به انجمنهاى علمى و تخصصى،

 - همکارى انجمنهاى علمى در تعیین استانداردهاى خدمات درمانى و مواد مصرفى و تجهیزات دندانپزشکى ،

 - همکارى انجمنهاى علمى در برگزارى ازمونهاى بورد تخصصى،

 - ضابطه مند نمودن برگزارى کنگره ها،

 - اقدام در جهت جلوگیرى از افزایش بى رویه و غیر عادلانه مالیات در گروه دندانپزشکى و ….، – شفاف سازى برنامه هاى رفاهى سازمان و ایجاد شرایط برابر براى   استفاده اعضا

 - مذاکره بانهادهاى ذیربط در خصوص  جلوگیرى از پیگیرى قضایى شکایات از چند کانال موازى و پذیرش سازمان به عنوان تنها نهاد واجد صلاحیت در این امر و همکارى   دیگرمجموعه ها نظیر پزشکى قانونى و تعزیرات حکومتى با سازمان،

 - پیگیرى حق تاسیس مطب براى اعضاى هیئت علمى دانشگاهها در رشته هاى دندانپزشکى

 - تدوین اصلاحات مورد نیاز در جهت افزایش حق راى در شورایعالى سازمان با توجه به افزایش نسبت دندانپزشکان به داروسازان و متخصصین علوم ازمایشگاهى

 - اقدام هماهنگ با دیگر نمایندگان گروه پزشکى در جهت توسعه اختیارات سازمان در حوزه برنامه ریزى، تصمیم گیرى و اجرا از طریق اصلاح قانون تشکیل سازمان در   مجلس شوراى اسلامى

 - همچنین این دفتر مى تواند به عنوان یک جایگاه صنفى در پیگیرى معضلات و مشکلات دندانپزشکى کشور و ایجاد ارتباط منطقى دندانپزشکان با سازمانها و ادارات   دولتى و غیره عمل نماید.

 - بعلاوه  ایجاد این دفتر مى تواند نقش یک دفتر مطالبه گر از مجموعه و بدنه سازمان در جهت شفاف سازى فعالیتها، پاسخگو بودن به خواسته هاى منطقى اعضا و   گزارش دهى مرتب از امور جارى به اعضا را ایفا نماید.

 ٣- اصلاح ساختار ادارى سازمان و کاهش نیروهاى غیر کارامد از طریق اعمال نظارت و وضع قوانین مورد نیاز در شورایعالى .

 ۴- اصلاح اساسنامه صندوق تعاون و رفاه در جهت اعمال نظارت بیشتر سازمان بر فعالیتهاى ان در شورایعالى سازمان

 ۵- پیگیرى حقوق تضییع شده اعضا در رابطه با سوء مدیریت سازمان و صندوق تعاون و رفاه که منجر به مالباختن جمع کثیرى از همکاران شده است

 

 متولد ۱۳۳۹

 سوابق تحصیلی :

 -         فارغ التحصیل دوره دکتری از دانشکده دندان پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۶۴

 -         فارغ التحصیل دوره تخصصی از دانشکده دندان   پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۶۹

 مشاغل و موقعیت های اجتماعی :

 -         دبیر شورای مرکزی جامعه اسلامی دندان پزشکان (  ۱۳۸۹-۱۳۸۲) و (۱۳۹۶-۱۳۹۴)

 -         استاد گروه آموزشی ارتودنسی از دانشکده دندان   پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۳۹۶-۱۳۹۱)

 -         عضو هیأت موسس انجمن دندان پزشکی ایران   (۱۳۶۷)

 -         عضو هیأت مدیره کلینیک دندان پزشکی گسترش   (۱۳۷۴-۱۳۶۹)

 -         معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده دندان پزشکی  شاهد (۱۳۷۷-۱۳۷۵)

 -         مشاور معاون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش   پزشکی در امور دندان پزشکی (۱۳۸۰-۱۳۷۷)

 -         معاون اداره کل تجهیزات پزشکی (۱۳۷۹-۱۳۷۷)

 -         معاون پژوهشی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه   علوم پزشکی تهران (۱۳۸۷-۱۳۸۴)

 -         عضو هیأت موسس انجمن ارتودنتیست های ایران   (۱۳۷۸)

 -         سرپرست دفتر امور دندان پزشکی (۱۳۸۰-۱۳۷۹)

 -         عضو دوره  اول و دوم و ششم هیأت مدیره انجمن   ارتودونتیست های ایران(۱۳۹۲-۱۳۷۸) و (۱۳۹۴-۱۳۹۱)

 -         مدیر مسئول وعضو هیأت تحریریه مجله دندان   پزشکی جامعه اسلامی دندان پزشکان (۱۳۹۶-۱۳۷۹)

 -         دبیر چهارمین جشنواره علمی پژوهشی دندان   پزشکی شهید دکتر احمد هدایت (۱۳۸۲)

 -         قائم مقام مرکز تحقیقات دندان پزشکی دانشگاه   علوم پزشکی تهران (۱۳۹۶-۱۳۸۲)

 -         عضو هیأت بورد تخصصی ارتودنسی دوره های ۱۶ و   ۱۷و ۲۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 -         رئیس هیأت مدیره موسسه حمایت از افراد با افت   شنوایی(۱۳۹۴-۱۳۸۰)

 -         دبیر کمیته دندان پزشکی کمیسیون نشریات   پزشکی کشور(۱۳۸۹-۱۳۸۵)

 -         عضو شورای سلامت دهان وزارت بهداشت ، درمان   و آموزش پزشکی (۱۳۹۶-۱۳۹۲)

 -         سرپرست معاونت مالی و اداری پژوهشکده دندان   پزشکی (۱۳۹۶-۱۳۹۴)

 -         رئیس مرکز تحقیقات لیزر در دندان پزشکی   (۱۳۹۶-۱۳۹۵)

 -         عضو هیأت های بدوی و تجدید نظر سازمان نظام   پزشکی (۱۳۹۶-۱۳۷۳)

 -         عضو کمیسیون های بررسی شکایات سازمان   پزشکی قانونی(۱۳۹۶-۱۳۷۵)

 عضویت در انجمن های تخصصی و دریافت جوایز:

 -         عضو انجمن دندان پزشکی ایران

 -         عضوانجمن ارتودونتیست های ایران

 -         عضو انجمن ارتودونتیست های اروپا (EOS)

 -         رتبه اول تألیف کتاب سومین جشنواره علمی   پژوهشی دندان پزشکی شهید دکتر احمد هدایت (۱۳۸۱)

 -         مؤلف برگزیده دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۱

 -         عضو کمیسیون های نشریات علوم پزشکی کشور   (۱۳۸۹-۱۳۸۵) و (۱۳۹۶-۱۳۹۳)

 -         عضو کمیته پزشکی صندوق حمایت از پژوهشگران   ریاست جمهوری(۱۳۹۶-۱۳۹۲)

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •