دکتر علی یزدانی

دکتر علی یزدانی

کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران

بیوگرافی و سوابق

 -          متولد ۵ آبان ۱۳۲۹ در تهران

 -          فارغ التحصیل سالن ۱۳۵۳ از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

 -          گذراندن دوره سه ماهه در کالج سلطنتی جراحان انگلستان- لندن در رشته علوم پایه دندان پزشکی سال ۱۳۵۴

 -          دوره تخصصی در رشته دندان پزشکی ترمیمی در دانشگاه بوستون سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹

 -          دکتری دندان پزشکی از دانشگاه بوستون ۱۳۷۷

 -          دوره فوق تخصصی در رشته دندان پزشکی ترمیمی در دانشگاه بوستون (C.A.G.S) 1979

 -          گذراندن دوره تخصصی در دانشکده گلدمن – دانشگاه بوستون بخش بیومتریال (M.Sc.D.) 1979

 -          دارای بورد ملی آمریکا در رشته دندان پزشکی ۱۳۷۹

 مشاغل و مسئولیت ها :

 -          استادیار ودانشیار در دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۶۵-۱۳۵۹

 -          مشاور امور دندان پزشکی در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۶۶-۱۳۶۳

 -          مدیر گروه ترمیمی در دانشگاه شهید بهشتی-  دانشکده دندان پزشکی ۱۳۶۳-۱۳۶۲

 -          معاون امور آموزشی و پژوهشی در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۶۸-۱۳۶۳

 -          عضو کمیته آموزشی و تحقیقات دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۶۸-۱۳۶۳

 -          مدیر گروه ترمیمی در دانشگاه شهید بهشتی-  دانشکده دندان پزشکی ۱۳۶۸-۱۳۶۳

 -          عضو کمیته برنامه های علمی ماهانه دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۶۸-۱۳۶۳

 -          عضو کمیته آموزشی و برنامه ریزی دوره تخصصی رشته ترمیمی در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

 -          عضو کمیته امتحانات بورد تخصصی دندان پزشکی ۱۳۶۵-۱۳۶۶

 -          عضو کمیته آموزشی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۶۸-۱۳۶۶

 -          عضو کمیته استاندارد دندان پزشکی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ۱۳۷۵-۱۳۶۵

 -          کارشناس و مشاور خبره در کمیته مواد دندان پزشکی در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۱۳۷۵-۱۳۷۰

 -          عضو کمیته فرهنگ و دایره المعارف دندان پزشکی جامعه دندان پزشکی ایران ۱۳۷۵-۱۳۷۱

 -          دانشیار( استادیار) بخش دندان پزشکی ترمیمی – دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد تهران ۱۳۷۵-۱۳۷۲

 -          عضو کمیته علمی کنگره های سالانه جامعه دندان پزشکی ایران از سال ۱۳۷۳-۱۳۶۲

 -          استادیار بخش دندان پزشکی ترمیمی و بیو متریال در دانشکده دندان پزشکی گلدمن دانشگاه بوستون ۱۳۷۸-۱۳۷۵

 -          استاد مهمان در بخش ترمیمی و بیومتریال دانشکده دندان  پزشکی دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۸۰ تاکنون

 تحقیقات و تعلیمات:

 در دوره دندان پزشکی عمومی:

 -          علم وهنر دندان پزشکی ترمیمی ( تئوری وعملی) کاریولوژی

 -          اکلوژن و آناتومی دندان

 -          مواد دندانی

 -          دندان پزشکی پیشگیری

 دوره تخصصی دندان پزشکی :

 -          دندان پزشکی ترمیمی پیشرفته

 -          دندان پزشکی ترمیمی

 -          دندان پزشکی پیشگیری

 -          دندان پزشکی ترمیمی – در ارتباط با دیگر رشته های تخصصی دندان پزشکی

 استاد سخنران و مهمان:

 -          دانشکده دندان پزشکی – دانشگاه رفسنجان

 -          دانشکده دندان پزشکی – دانشگاه همدان

 -          دانشکده دندان پزشکی – دانشگاه زاهدان

 فعالیت های رسمی:

 فعالیت های خصوصی:

 -          از سال ۱۳۵۵ کار در کلینیک خصوصی به عنوان دندان پزشک عمومی

 -          از سال ۱۳۵۹ به عنوان متخصص در رشته ترمیمی فعالیت درمانی را ادامه داده اند.

 فعالیت اجتماعی:

 -          رئیس هیأت مدیره و مدیر اجرایی جامعه دندان پزشکی ایران و انجمن دندان پزشکی ایران از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۵ و ۱۳۸۱ تا ۸۷

 -          مدیر اجرایی جامعه دندان پزشکی ایران ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷

 -          عضو هیأت مدیره جامعه دندان پزشکی ایران از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۷

  -          عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی دندان پزشکان ایران ۱۳۶۶-۱۳۶۳

 -          عضو کمیته علمی جامعه دندان پزشکی ایران ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۷

 -          عضو هیأت تحریریه علمی مجله دندان پزشکی ایران ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۷

 -          عضو کمیته اجرایی و علمی کنگره های سالانه جامعه و انجمن دندان پزشکی ایران و کنگره ۲۰-۲۱-۲۲-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶، سالهای ۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵

 -          رئیس بیست و سومین کنگره علمی سالانه و سومین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندان پزشکی جامعه دندان پزشکی ایران سال ۱۳۶۵

 -          رئیس چهل و دومین کنگره علمی سالانه و بیستمین نمایشگاه بین المللی مواد وتجهیزات دندان پزشکی انجمن دندان پزشکی ایران سال ۱۳۸۱

 -          مشاور عالی وعضو کمیته برنامه ریزی کنگره های سالانه جامعه و انجمن دندان پزشکی ایران کنگره های: ۲۴-۲۵-۲۶ ۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶ در سالهای   ۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵

 -          عضو کمیته فنی و تحقیقاتی جامعه دندان پزشکی ایران ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۷

 -          مدیر کمیته فنی و تحقیقاتی جامعه دندان پزشکی ایران ۱۳۶۶ تا۱۳۸۷

 -          مشاور عالی کنترل کیفیت و مرغوبیت شرکت تعاونی دندان پزشکان ایران

 -          رئیس شورای برگزاری سی امین کنگره علمی سالانه و دهمین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندان پزشکی جامعه دندان پزشکی ایران تهران ۱۳۷۲

 -          رئیس شورای برگزاری سی و یکمین کنگره علمی سالانه و یازدهمین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندان پزشکی جامعه دندان پزشکی ایران – تهران ۱۳۷۳

 -          مدیر یازدهمین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندان پزشکی جامعه دندان پزشکی ایران – تهران سال ۱۳۷۳

 -          مدیر بیست ودومین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندان پزشکی انجمن دندان پزشکی ایران تهران ۱۳۸۳

 تحقیقات:

 -          تحقیق تحتت عنوان: Mixture of the Lathe-cut Dental Alloy and Glass Ionomer Cement

 -          تحقیق تحتت عنوان:Evaluation of Dental Caries in Opium –Addicted People

 عضویت در مجامع بین المللی و داخلی

 -          عضو سازمان نظام پزشکی ایران

 -          عضو جامعه دندان پزشکی ایران

 -          عضو انجمن دندان پزشکی ایران

 -          عضو فدراسیون بین المللی دندان پزشکی

 -          عضو فارغ التحصیلان دانشگاه بوستون

 -          فلوشیپ کالج بین المللی دندان پزشکی از سال ۱۹۹۰

 -          عضو انجمن دندان پزشکی آمریکا

 فعالیت های بعد از مسئولیت در انجمن دندان پزشکی ایران

 -          عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی و نماینده دندان پزشکان تهران بزرگ از سال ۸۸ تا ۹۶

 -          عضو مجمع نظام پزشکی از سال ۸۸ تا ۹۲

 -          عضو شورایعالی نظام پزشکی از سال ۸۸ تا ۹۲

 -          مدیر اجرایی کنگره های دندان پزشکی سازمان نظام پزشکی از سال ۸۹ تا ۹۲

 -          عضو هیأت بدوی سازمان نظام پزشکی از سال ۸۸ تا ۹۶

 -          معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی کل از سال ۸۹ تا ۹۲

 -          معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ از سال ۹۲ تا ۹۶

 -          عضو کمیسیون انجمن های تخصصی وزارت بهداشت از سال ۹۲ تا ۹۶

 -          عضو شواریعالی دهان و دندان وزارت بهداشت از سال ۹۲ تا ۹۶

 -          سخنران مدعو در کنگره ها و سمینارهای بی شمار در ایران و خارج از کشور

 -          عضو کمیته اجرایی موسسه خیریه نورآوران سلامت

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •