دکتر رضا میرمعصومی

دکتر رضا میرمعصومی

کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران

 برنامه ها

 بیوگرافی و سوابق

 

 

 متولد١٣٢٩تهران سال١٣۴٨دیپلم ازدبیرستان مروى ورودى١٣۴٩دانشکده دندانپزشکى دانشگاه فردوسى مشهددانش  آموخته سال ۵۵دو سال خدمت را درسیستان وبلوچستان درسال۵٧مطب درخیابان   شهبازتاسیس کردم وتاکنون در  آن هستم

 یک دوره بازرس انجمن

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •