دکتر فرهاد محمدی

دکتر فرهاد محمدی

کاندیدای دندانپزشک تایید صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی در تهران

 برنامه ها 

 بیوگرافی و سوابق

 

 

 فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 کارشناس نظارت بردرمان امور دندان پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از۷۸تا۸۰

 کارشناس مسئول نظارت بردرمان امور دندان پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران از۸۰تا۹۱

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •