شصت و یکمین کنگره سالیانه جامعه دندانپزشکی ایران ( اکسیدا 2021)

آینده دندان پزشکی در گرو دانش و تجربه

The 61th Exhibition & Congress of Iranian Dental Association –Future of Dentistry : Experience and Knowledge 19-22 October 2021

فراخوان مقاله شصت و یکمین کنگره سالیانه جامعه دندانپزشکی ایران 27 الی 30 مهر 1400

**********************************

از کلیه همکاران که مایل به ارائه مقاله در این همایش بین المللی می باشند درخواست می گردد خلاصه مقالات خود را از طریق سایت جامعه دندان پزشکی ایران ، حداکثر تا پایان 31 فروردین ماه 1400 ارسال نمایند.

 

توضیحات مهم برای سخنرانان گرامی:

  1. خلاصه مقالات باید حاوی اطلاعات کامل و طبق فرمت اعلام شده در فرم خلاصه مقالات ارائه شود.
  2. خلاصه مقالات باید به دو صورت فارسی و انگلیسی باشد.
  3. نتایج کار تحقیقاتی بایستی  حتما در متن خلاصه مقاله آورده شود. مقالاتی که نتایج مشخصی نداشته و بعدا در حین سخنرانی قرار است مورد بحث قرار گیرند پذیرفته نخواهند شد.
  4. ارائه سخنرانی ها صرفا در قالب Power Point میسر می باشد.
Excida 2021

مشخصات ارائه دهنده مقاله

نام * 
نام خانوادگی * 
شماره نظام پزشکی * 
رتبه علمی * 
آدرس دقیق پستی * 
کدپستی * 
شهر * 
کشور * 
کد ملی (مهم) * 
تلفن ثابت * 
تلفن همراه * 
پست الکترونیکی * 
نام و نام خانوادگی همکاران مقاله

مقاله

نوع ارائه مقاله * 
نوع مقاله * 
موضوع

خلاصه مقاله

عنوان مقاله * 
مقدمه و هدف * 
موارد و روش ها
یافته ها * 
نتیجه گیری

ABSTRACT

Title * 
Introduction / Purpose * 
Method and Materials
Results * 
Conclusions