شصت و دومین کنگره سالیانه جامعه دندانپزشکی ایران ( اکسیدا 2022)

آینده دندان پزشکی در گرو دانش و تجربه

The 62nd EXCIDA (Exhibition & Congress of Iranian Dental Association) 2023 May 23-26

فراخوان مقاله شصت و دومین کنگره سالیانه جامعه دندانپزشکی ایران 27 مهر الی 10 اردیبهشت 1400

**********************************

از کلیه همکاران که مایل به ارائه مقاله در این همایش بین المللی می باشند درخواست می گردد خلاصه مقالات خود را از طریق سایت جامعه دندان پزشکی ایران ، حداکثر تا پایان 10 اردیبهشت ماه 1400 ارسال نمایند.

 

توضیحات مهم برای سخنرانان گرامی:

  1. خلاصه مقالات باید حاوی اطلاعات کامل و طبق فرمت اعلام شده در فرم خلاصه مقالات ارائه شود.
  2. خلاصه مقالات باید به دو صورت فارسی و انگلیسی باشد.
  3. نتایج کار تحقیقاتی بایستی  حتما در متن خلاصه مقاله آورده شود. مقالاتی که نتایج مشخصی نداشته و بعدا در حین سخنرانی قرار است مورد بحث قرار گیرند پذیرفته نخواهند شد.
  4. ارائه سخنرانی ها صرفا در قالب Power Point میسر می باشد.
مهلت ثبت نام به پایان رسیده است.