کتاب چالش بیماری های دهان

کتاب چالش بیماری های دهان

کتاب چا لش بیماری های دهان که توسط  FDI منتشر و توسط انجمن دندانپزشکی ایران ترجمه و چاپ شد به عنوان یک منبع با ارزش در زمینه سلامت و بهداشت دهان در زمینه مطرح نمودن مشکل تا راه حل های بر طرف نمودن این مشکلات را در بر دارد.  طبق تصمیم هیئت تحریریه خبر نامه انجمن دندانپزشکی ایران مقرر گردید در جهت آشنائی همکاران از این پس در هر شماره خبرنامه بخشی از آن چاپ تا کل کتاب در دسترس همکاران قرار گیرد امیدواریم در ارتقاء سلامت دهان و دندان سودمند قرار گیرد.

دانلود کتاب

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •