لغو کنگره انجمن بیماری‌های دهان، فک و صورت به دلیل شیوع کرونا در تهران

لغو کنگره انجمن بیماری‌های دهان، فک و صورت به دلیل شیوع کرونا در تهران

اعضای هیئت‌مدیره انجمن علمی بیماری‌های دهان، فک و صورت طی نشستی به لغو برگزاری کنگره سالانه این انجمن رأی داند.

لغو کنگره انجمن بیماری‌های دهان، فک و صورت به دلیل شیوع کرونا در تهران
اعضای هیئت‌مدیره انجمن علمی بیماری‌های دهان، فک و صورت طی نشستی به لغو برگزاری کنگره سالانه این انجمن رأی داند.
به گزارش روابط عمومی جامعه دندان‌پزشکی ایران انجمن بیماری‌های دهان، فک و صورت طی نشست ماهانه خود ضمن لغو برگزاری کنگره این انجمن به دلیل شیوع بیماری کرونا بر موارد زیر تأکید نمود.
-  ثبت انجمن رسمی و حقوقی از طریق پیگیری  وکیل
-  بحث و بررسی پیرامون گزارش خانم دکتر افراز در مورد تعرفه‌های دندان‌پزشکی
-  تصمیم‌گیری در مورد برگزاری کنگره به‌صورت مجازی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •