اطلاعیه شماره 10

اطلاعیه شماره 10

کمیته انتخابات جامعه دندانپزشکی ایران

اطلاعیه شماره9

اطلاعیه شماره9

اعلام لیست نهایی اسامی کاندیداهای داوطلب عضویت دوره بیست و چهارم هیئت مدیره و بازرس جامعه دندانپزشکی ایران

اطلاعیه شماره 8

اطلاعیه شماره 8

اعلام موافقت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی مبنی بر برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس جامعه دندانپزشکی ایران در روز پنجشنبه 13مردادماه1401

اطلاعیه شماره 7

اطلاعیه شماره 7

تولید رایگان محتوای رسانه ای برای تمامی کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره و بازرس دوره بیست و چهارم جامعه دندانپزشکی ایران

پیام تسلیت

پیام تسلیت

زان یار دلنوازم شکریست باشکایت*** گر نکته دان عشقی بشنو تواین حکایت

اطلاعیه شماره5

اطلاعیه شماره5

کمیته انتخابات جامعه دندانپزشکی ایران

اطلاعیه شماره 4

اطلاعیه شماره 4

کمیته انتخابات جامعه دندانپزشکی ایران

ثبت نام در سامانه

ثبت نام در سامانه

به اطلاع همکاران محترم عضو جامعه دندانپزشکی می رساند برای حضور در انتخابات لازم است در سامانه www.ima-net.irثبت نام نمایند. همکارانی که در انتخابات قبلی ثبت نام کرده اند لازم است تا اطلاعات خود را بروز رسانی فرمایند. #انتخابات #اطلاعیه #دندانپزشکان #دندانپزشکی #جامعهدندانپزشکیایرانhttps://t.me/idadent

24