عضویت
همکاران ارجمند

خواهشمند است پیش از ثبت نام کنگره موارد زیر را به دقت مطالعه فرمایید.

1- حراست سالن اجلاس سران بدون کارت کنگره اجازه حضور در سالن همایش ها را نمی دهد.

2- تکمیل فرم ثبت نام کنگره برای تمام دندانپزشکان عضو و غیرعضو، خواستار کسب امتیاز یا فقط حضور در سالن های سخنرانی و کارگاه ها بدون کسب امتیاز الزامی است.

3- افرادی که تا پایان روز 1397/12/15 از طریق سامانه www.ida-dent.org فرم عضویت را تکمیل نموده و حق عضویت خود را پرداخت نمایند، می توانند از تخفیف ویژه اعضا تا تاریخ 1398/01/20 بهره مند گردند.

4- پس از تاریخ 1398/01/20 هزینه ثبت نام کنگره برای همه دندان پزشکان (عضو و غیرعضو) مبلغ 600,000 تومان می باشد.

5- برای احترام به همکاران، پیشگیری از بی نظمی در زمان فروش ژتون و صف تحویل غذا، فروش غذا بصورت روزانه در کنگره انجام نخواهد شد. همکاران می توانند خوراک مطلوب خود را به صورت آن لاین در زمان ثبت نام سفارش داده و یا از رستوران های سالن اجلاس سران استفاده نمایند.

6- استفاده از سیستم مالی- رفاهی یکپارچه انجمن (سیما) و تخفیفات آن در نمایشگاه اکسیدا مختص اعضای انجمن می باشد.

7- بر اساس مقررات اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فقط به 3000 نفر از شرکت کنندگان امتیاز تعلق می گیرد. در صورت تکمیل ظرفیت (3000 نفر)، ثبت نام کنگره همراه با کسب امتیاز بسته شده، همکاران فقط می توانند با ثبت نام در برنامه ها بدون کسب امتیاز شرکت نمایند.

تاریخ عنوان عضو غیرعضو
1397/10/1 تا 1398/1/20 حضور در سالن های سخنرانی و کارگاه ها به همراه دریافت امتیاز کنگره 300,000 تومان 500,000 تومان
1398/01/21 تا 1398/2/2 حضور در سالن های سخنرانی و کارگاه ها به همراه دریافت امتیاز کنگره 600,000 تومان 600,000 تومان
1397/10/1 تا 1398/2/2 حضور در سالن های سخنرانی و کارگاه ها بدون امتیاز کنگره رایگان 200,000 تومان